Direktorė
Violeta Karalienė
Pavaduotoja ugdymui
Vanda Sobenkienė
Pavaduotoja ugdymui
Ieva Zalbaitė
Pavaduotojas administraciniam
ūkiniam darbui
Rolandas Stankus