Pirmūnai

Viskas, kas daroma progimnazijoje, daroma dėl vaiko. Pusmečio pasiekimų analizė – tai ir mokinių, ir mokytojų darbo įvertinimas ir įsivertinimas. Analizuojame kiekvieno mokinio pažangą ir nesėkmių priežastis. Ieškome kelių ir būdų pasiekimų gerinimui. Bet labiausiai […]