Veikla

Ugdymo organizavimas 2015-2016 mokslo metais

Klasės

    Ugdymo proceso

Ugdymo proceso trukmė

 

  pradžia

pabaiga

savaičių skaičius

1-5 klasės

09-01

05-29

32

6-8 klasės

09-01

06-05

35

 

     Ugdymo procesas įgyvendinant pagrindinio ugdymo I dalies programas mokytojų tarybos nutarimu skirstomas pusmečiais. Progimnazijos direktorius, suderinęs su mokyklos taryba, nustato tokią pusmečių trukmę:

  • pirmas pusmetis: rugsėjo 1 d. - sausio 23 d.
  • antras pusmetis: sausio 26 d.- gegužės 29 d. 5-tų klasių mokiniams,
                                    sausio 26 d.- birželio 05 d. 6-8- tų klasių mokiniams.
Atnaujinta: 2015-10-28