Vaiko-gerovės-komisijos-sudarymo-ir-jos-darbo-organizavimo-tvarkos-aprašas

Progimnazijos VGK sudėtis:

Aina Akonaitė- Jašmontienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė.
Vanda Sobenkienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininko pavaduotoja.

Nariai:

Gitana Ribinskienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.
Audronė Vitkutė – socialinė pedagogė metodininkė.
Vilija Šnarienė – socialinė pedagogė metodininkė.
Zita Maziukienė – specialioji pedagogė.
Sandra Meironienė – logopedė metodininkė.
Jolanta Pociūtė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Daiva Bražionienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Edita Ramanauskinė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja, sekretorė

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai vyksta kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį.