Švietimo pagalba šeimai

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VAIKUI IR JO ŠEIMAI SĄRAŠAS

Eil.Nr.Paslauga(pavadinimas, trumpas apibūdinimas, trukmė, cikliškumas ir t. t.)Paslaugos teikėjas, adresas, kontaktai,darbo laikas Paslaugos gavėjai  Paslauga asmeniui ir (ar) grupei asmenųPaslaugos teikimo vieta (-os) Paslaugos užsakymas, kaina
1.Mokymosi sunkumų, raidos ypatumų bei sutrikimų įvertinimas.  Nustatyti vaiko asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti lygį, skirti specialųjį ugdymą. Psichologinės, socialinės pedagoginės, švietimo informacinės pagalbos teikimas. Specialiosios pedagoginės pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims teikimas. Psichologinės pagalbos mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams, smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje teikimas. Konsultavimas. Vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, specialistų konsultavimas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais. Švietimas bei metodinės pagalbos teikimas. Organizuojamos paskaitos, seminarai, praktiniai užsiėmimai  specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimas ir vedimas. Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius. Socialinių įgūdžių formavimo grupė. Grupė skirta vaikams, stokojantiems socialinių įgūdžių bei patiriantiems sunkumų mokykloje.     Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba Respublikos g. 22,Naujoji Akmenė Tel.8 425 52399,8 612 52804 ppt@akmene.ltwww.akmenesppt.lt Darbo laikasI-IV 8.00-17.00V 8.00-16.45Vaikai       Vaikai      Ugdymo įstaigų darbuotojai   Vaikai, tėvai, pedagogai      Vaikai, tėvai, pedagogai      Tėvai, kuriems kursai paskirti teismo ar ne teismo tvarka   VaikaiAsmeniui       Asmeniui      Asmeniui    Asmeniui, grupei      Grupei       Grupei      GrupeiTarnybos patalpose ar ugdymo įstaigoje    Tarnybos patalpose     Tarnybos patalpose   Tarnybos patalpose arba ugdymo įstaigose    Tarnybos patalpose arba ugdymo įstaigose    Tarnybos patalpose     Tarnybos patalposeKreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai Nemokama paslauga    Kreipiasi ugdymo įstaigos ar tėvai Nemokama paslauga   Kreipiasi pats asmuo Nemokama paslauga  Kreipiasi vaikai, tėvai, pedagogaiNemokama paslauga    Kreipiasi tėvai, ugdymo įstaigos      Kreipiasi tėvaiKursų kaina 37,65 euro    Kreipiasi tėvai, mokytojaiPaslauga nemokama 
2.Akmenės rajono paramos šeimai centras yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 3 padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu principu, Pagalbos šeimai padalinys ir Globos centras.Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos šeimai ir bendruomenei paslaugos.Akmenės rajono paramos šeimai centras Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas Tel. (8 425) 59184 vaiku.globa@akmene.lt www.akmenesvaikai.lt Darbo laikas:I-IV   8.00-16.45V       8.00-15.30     
 Vaiko globos padalinys.Teikiamos globos (rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba centre laikinai apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.Tėvų globos netekę vaikaiAsmeniuiAkmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinys. Dėl paslaugų teikimo kreipiasi Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Paslauga nemokama.
 Pagalbos šeimai padalinys.Teikiamos socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos ir stebimoms šeimoms.Socialinės rizikos ir stebimos šeimosAsmeniui, šeimai.Akmenės rajono seniūnijos, kuriose dirba socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms.Paslaugos teikimą inicijuoja seniūnijos socialinio darbo organizatorius arba Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Paslauga nemokama.
 Globos centras.Teikiamos globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių, budinčių globotojų,  įtėvių, fizinių asmenų, priimančių vaiką laikinai svečiuotis,  paieška, rengimas, atranka, konsultavimas ir pagalba jiems. Vykdomi įvadiniai ir tęstiniai mokymai pagal GIMK  (globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo) programas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.Įvadiniai mokymai trunka 10 savaičių, vieno susitikimo trukmė 3 val.Tęstiniai mokymai trunka – du kartus į metus, vieno susitikimo trukmė 3 val.  Akmenės rajono paramos šeimai centras Dvaro g.15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas Tel. (8 425) 59184 vaiku.globa@akmene.lt www.akmenesvaikai.lt Darbo laikas:I-IV   8.00-16.45V       8.00-15.30 Būsimi ir esami globėjai (rūpintojai), globėjai giminaičiai, budintys globotojai, įtėviai ir fiziniai asmenys, priimantys vaiką laikinai svečiuotis.   Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos Asmeniui ir grupei asmenųAkmenės rajono paramos šeimai centras, paslaugos gavėjų namai.Dėl teikiamų paslaugų nukreipia Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl konsultacijų klientai gali kreiptys patys. Nemokama paslauga
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo projektas „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“. Paslaugos teikiamos „vieno langelio“ principu, tai yra potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įsitraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių grupių informavimas apie aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, vykdomas programas. Asmeniui, šeimai, grupei Veiklos koordinatorė Erika Rakickaitė860798892 Į veiklos koordinatorę šeimos ir asmenys gali kreiptis patys arba būti nukreipti kitų institucijų. Paslauga nemokama.
3.                                                                                     Ankstyvosios intervencijos programa.Tikslas – siekti kuo anksčiau nustatyti ir motyvuoti vaikus atsisakyti žalingų įpročių, laiku suteikti kompleksinę psichologinę, medicininę ar kitą pagalbą vaikui ir šeimai, išvengti neigiamų medicininių, ekonominių, socialinių ir teisinių padarinių, susijusių su narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių medžiagų neteisėtu vartojimu.Ankstyvosios intervencijos programos uždaviniai:motyvuoti vaiką atsisakyti alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimo;suteikti žinių apie alkoholio ir narkotikų keliamą žalą;keisti vaikų požiūrį į savo elgesį ir įpročius (alkoholio ir (ar) narkotikų vartojimą).Paslaugos sudėtis: Pradinis pokalbis – 60 min. 8 val. grupiniai užsiėmimai, kurių metu suteikiamos žinios apie neigiamą psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir pasekmes, taip pat teisinius aspektus, susijusius su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, platinimu, laikymu ir pan., apmąstomas asmeninis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, pateikiami praktiniai patarimai, kaip mažinti arba nutraukti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Baigtinis pokalbis.Pasibaigus Ankstyvosios intervencijos programai, dalyviams išduodami pažymėjimai. Šeimų mokyklėlė. Tikslas – lavinti tėvystės įgūdžius, saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, sukurti sąmoningos tėvystės pamatus, pažinti psichologinius vaikų raidos etapus.Paskaitos: „Laukiame naujagimio“, „Natūralaus maitinimo įgūdžiai ir žindymo privalumai“,„Saugios aplinkos kūrimas, traumų prevencija“,„Paauglystė – iššūkis tėvams“,Mankštos nėščiosioms.  Fizinio aktyvumo užsiėmimai:Šiaurietiškas ėjimas;Jogos užsiėmimai;Sveikatą stiprinančios mankštos;Mankšta darbo vietose   Individualios konsultacijos šeimai, vaikams, suaugusiems.Temos:Mitybos kontrolė (ūgio, svorio, KMI, vidaus riebalų kiekio, AKS įvertinimas).Fizinio aktyvumo skatinimas (biure dirba sertifikuoti šiaurietiško vaikščiojimo instruktoriai).Rūkymo prevencija, alkoholio vartojimo , narkotikų prevencija.Šeimos sveikatos stiprinimas.Užkrečiamų ligų (gripo, utelėtumo, niežų ir kt.) prevencija.Lėtinių neinfekcinių ligų kontrolėLytinis švietimas.Onkologinių ligų prevencija: informacijos sklaida, praktiniai mokymai kaip pasitikrinti apčiuopos būdu dėl krūties onkologinių susirgimų.Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras V. Kudirkos g. 27,Naujoji AkmenėTel (8 425) 37541Darbo laikas:I-IV 8.00-17.00V 8.00-15.45Pietų pertrauka 12.00-12.45info@akmenesvsb.lthttp://www.akmenesvsb.lt            Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras V. Kudirkos g. 27,Naujoji AkmenėTel (8 425) 37541Darbo laikas:I-IV 8.00-17.00V 8.00-15.45Pietų pertrauka 12.00-12.45info@akmenesvsb.lthttp://www.akmenesvsb.lt               Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras V. Kudirkos g. 27,Naujoji AkmenėTel (8 425) 37541Darbo laikas:I-IV 8.00-17.00V 8.00-15.45Pietų pertrauka 12.00-12.45info@akmenesvsb.lthttp://www.akmenesvsb.lt Asmenys nuo 14 iki 21 m., savanoriškai pateikę prašymą arba tikslingai nukreipti pareigūno, teismo ar savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos.                           Būsimiems ir esamiems tėvams           Akmenės rajono gyventojai          Akmenės rajono gyventojaiAsmeniui, grupei asmenų(6–12 asm.)                                  Grupei asmenų(5-15 asm.)            Grupei asmenų(5-15 asm.)         Asmeniui, grupėms asmenų        .           Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure.                                Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure        Visuomenės sveikatos biuro salėje, Akmenės gamtos ir kultūros parke, Naujosios Akmenės miesto stadione  Visuomenės sveikatos biure, miesto šventėse, ugdymo įstaigose.Paslaugos teikimo laikas nustatomas pagal susitarimą užsiregistravus el. paštuarba telefonu Nemokama paslauga                              Paslaugos nemokamos, būtina registracija telefonu ar atvykus į visuomenės sveikatos biurą          Paslaugos nemokamos          Paslaugos ir užsiėmimai  nemokami
4.Transporto paslaugaAkmenės rajono socialinių paslaugų namaiRespublikos g.28, Naujoji Akmenė, Tel./fak.: (8 425)56125mob.8 674 56510 Darbo laikas:I-IV  8.00-17.00V     8.00-15.45Pietų pertrauka 12.00-12.45info@akmenespn.ltwww.akmenespn.lt Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys su negalia, kiti asmenys dėl objektyvių priežasčių.Asmeniui, grupei Paslauga 2 kartus per metus teikiama nemokamai
Akmenės rajono neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmisNegalią turintys asmenysAsmeniuiAkmenės rajono socialinių paslaugų namaiKreiptis gali patys asmenys arba jų artimieji, socialiniai darbuotojai.Paslauga iš dalies mokama. 
Asmens higienos ir priežiūros  (pirtis, dušas) paslaugaVaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, socialinės rizikos asmenys ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos.AsmeniuiAkmenės rajono socialinių paslaugų namų pirtis50 proc. pirties paslaugų kainos nuolaida taikoma:Pensininkams, neįgaliesiems, kurių nedarbingumo lygis ne mažesnis kaip 60 proc., ikimokyklinio amžiaus vaikams ir savivaldybės mokyklose besimokantiems vaikams.Nemokamai – pagal seniūnijų teikiamus socialinės rizikos asmenų sąrašus, vieną kartą per mėnesį.
5.Dienos socialinės priežiūros paslauga socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams. Vyksta pamokų ruoša.Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas.Pagal galimybes dalinama ir parama maisto produktais, kuri gaunama Ventos vaikų dienos centrui dalyvaujant „Maisto banko“ akcijose.VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centrasVentos g. 32B, Venta, LT-85316,8 675 83865,daiva.sliauteryte@gmail.com Darbo laikas: I, III, IV  13.00-17.00II 16.00-19.00V 13.00-19.00Pagal poreikį ir veiklas dirbame ir ilgiauDienos centrą lankantysvaikai iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvaiAsmeniui, grupeiVaikų dienos centro patalposeNemokama paslauga.Dėl paslaugų gali kreiptis patys asmenys, gali būti nukreipiami seniūnijos ar gimnazijos socialinių darbuotojų.
6.Individualios konsultacijos:  socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo. Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams, bei kitiems kaimo ir aplinkinių kaimų vaikams. Vaikų dienos centras „Kelionė“Parko g. 20, Kairiškių k., Papilės sen., Akmenės r.Tel. 868672236860131170fondas.prieglostis@gmail.comDarbo laikas:I–V  12.00–20.00 Vaikai, tėvaiAsmeniuiVDC patalposeNemokama paslauga
VaikaiGrupeiCentro patalpose  Nemokama paslauga
 Vasaros stovyklosVaikaiGrupeiTroškūnai, KairiškiaiNemokama paslauga
7.Dienos socialinės priežiūros paslauga socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas. Vaikų dienos centras „Agluonai“ Agluonų kaimo daugiafunkcis centras, Dvaro g. 13, Agluonų km. Tel.(8 650) 95 452,(8 425) 56 860 Darbo laikas:I–IV 15.00-20.00 7-18 m.  amžiaus vaikai iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai (globėjai)GrupeiCentro salėjeDėl paslaugų gali kreiptis pats asmuo, šeimos narys arba nukreiptas Akmenė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių skyriaus ir kt. Paslauga nemokama.
8.Dienos socialinės priežiūros paslauga socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos šios paslaugos: konsultavimas, informavimas, tarpininkavimas. Vaikų dienos centras „Uogys“ Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras, Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė Tel. (8 425) 56 860 Darbo laikas:I–IV  13.00–18.00 7-18 m.  amžiaus vaikai iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų ir jų tėvai (globėjai)GrupeiUgdymo įstaigojeDėl paslaugų gali kreiptis pats asmuo, šeimos narys arba nukreiptas Akmenė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių skyriaus ir kt. Paslauga nemokama.
9.Socialinės konsultacijos vaikamsSocialinei adaptacijai būtinų įgūdžių ugdymas, individualių ir grupinių konsultacijų pagalba, įvertinus socialinę problemą.   VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“ Tel. 8 685 258247,akmenesvdc@gmail.comDarbo laikas:I -V  11.00-19.00         VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“ Tel. 8 685 258247,akmenesvdc@gmail.comDarbo laikas:I -V  11.00-19.00Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.
 
Asmeniui, grupeiĮstaigos patalpose
 
Kreipiasi  įstaigos ir tėvaiNemokama paslauga
 
 Psichologinės konsultacijos vaikamsPagrindinės problemos nustatymas bei šalutinių problemų identifikavimas per VTAS, gimnaziją, policiją ir jų sprendimas individualių bei grupinių konsultacijų ir užsiėmimų pagalba.
 
Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų. Asmeniui, grupeiĮstaigos patalpose
 
Kreipiasi  įstaigos ir tėvaiNemokama paslauga
 
 Nemokamas maitinimas(Sumuštiniai, arbata).Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų.VaikaiĮstaigos patalposeKreipiasi vaikaiNemokama paslauga
 Materialinė parama pagal galimybes ir poreikį.(Naudoti rūbai, apavas.)
 
Vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų tėvai.AsmeniuiĮstaigos patalpose.Kreipiasi vaikai ir tėvaiNemokama paslauga
 Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas(bendravimo, stresinių situacijų valdymas, sprendimų priėmimo įgūdžių stiprinimas, atsakomybės už savo poelgius didinimas – praktiniai užsiėmimai).VaikaiAsmeniui,grupeiĮstaigos patalposeKreipiasi įstaigosNemokama paslauga
 
 Pagalba ruošiant pamokas ir mokymosi problemų sprendimasKonsultuojant VDC darbuotojai.    VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“ Tel. 8 685 258247,akmenesvdc@gmail.comDarbo laikas:I -V  11.00-19.00VaikaiAsmeniui, grupeiĮstaigos patalposeVaikai ir tėvaiNemokama paslauga
 Socialiai reikšmingo laisvalaikio ir užimtumo organizavimasLiaudies amatų pagrindų mokymai, dalyvavimas socialinėse akcijose, šventiniuose renginiuose ir kt.Vaikai, tėvai.Asmeniui, grupeiĮstaigos patalposeVaikai ir tėvai Nemokama paslauga
 Psichosocialinė pagalba tikslinės grupės asmenims „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:Individualios socialinio darbuotojo teikiamos konsultacijos krizę išgyvenančioms šeimoms.Individualios psichologo teikiamos konsultacijos.Grupinės psichologo teikiamos konsultacijos.Tiksinės grupės, asmenys
 
Asmeniui, grupeiĮstaigos patalpose arba projekte nurodytoje vietoje.
 
Kreipiasi asmenys. Nemokama paslauga.
 
 Šeimos įgūdžių ugdymas „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:Šeimų klubų veiklos organinazivamas.Šeimų stiprinimo išvykų organizavimas.Šeimų ir jų narių kultūros ir socialinės atsakomybės bei pagalbos stiprinimas. Tiksinės grupės asmenys.
 
Asmeniui, grupei.Įstaigos patalpose arba projekte nurodytoje vietoje.
 
Kreipiasi asmenys. Nemokama paslauga.
 
 Pozityvios tėvystės mokymai „Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone“ Nr 08.4.1-ESFA-V-416-01-0003:“Tarpasmeniniai santykiai šeimoje”“Vaiko pasitikėjimo savimi ugdymas”“Probleminės vaiko ugdymo situacijos”“Emocinio intelekto svarba ir ryšys su pozityviuoju auklėjimu”Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo pratybos.  VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“ Tel. 8 685 258247,akmenesvdc@gmail.comDarbo laikas:I -V 11.00-19.00Tiksinės grupės asmenys
 
Asmeniui, grupeiĮstaigos patalpose arba projekte nurodytoje vietoje.
 
Kreipiasi asmenysNemokama paslauga
10.Individualios konsultacijos:  socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo.  Vaikų dienos centras „Vaiko kelias“Nepriklausomybės al. 20,Naujoji AkmenėTel. 867247469869808328fondas.prieglobstis@gmail.comDarbo laikas: I–V   11.00–19.00 Vaikai, tėvaiAsmeniuiVDC patalposeNemokama paslauga
 Vasaros stovyklosVaikaiGrupeiLPF Prieglobstis turimose patalpose-(Latvija, Troškūnai, Kairiškiai)Nemokama paslauga
 Dienos socialinės priežiūros, laisvalaikio užimtumo, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos socialinės rizikos, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų vaikams.VaikaiGrupeiCentro patalpose  Nemokama paslauga   
11.Dienos socialinės priežiūros paslaugos ir vaikų asmeninius poreikius tenkinantis laisvalaikis. Centro ugdytiniams teikiamas nemokamas maitinimas, namų darbų ruoša, materialinė parama esant galimybei ir poreikiui, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, emocinių kompetencijų stiprinimas ir vasaros poilsio (stovyklų) organizavimas. Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvai taip pat kasdien laukiami centre, kur jiems siūlomi individualūs pokalbiai, grupiniai užsiėmimai ir kita jų poreikius atitinkanti veikla.Maltos ordino pagalbos tarnybosNaujosios Akmenės vaikų dienos centras „Atjauta“Ramučių g. 5,Naujoji AkmenėTel. 8 611 494 51vanda.jaseviciene@gmail.com Darbo laikas:I – IV     15.00-19.00V           14.00-18.00 Naujosios Akmenės miesto 14 – 18 metų jaunuoliai ir jų šeimos nariai.Asmeniui, grupei, šeimaiNaujosios Akmenės Ramučių gimnazija, maltiečių laisvalaikio erdvė,226, 229 kabinetuosePaslauga nemokama. Kreipiasi asmenys,nukreipiami Akmenė rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių skyriaus ir kt. 
12.Vaikų dienos centras – teikia socialinių bei gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga susietas  nestacionarias socialines paslaugas Naujosios Akmenės miesto socialinės rizikos grupės šeimų vaikams.Vaikų dienos centrą lankančių vaikų tėvams teikiamos  informavimo,   konsultavimo ir  tarpininkavimo paslaugos.Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ filialas Vaikų dienos centras Respublikos g. Nr.4, Naujoji Akmenė.Tel. (8 425) 55 554,Mob. 8 620 790 96atzalynas@akmene.lt ,www.atzalynasld.lt Darbo laikas:I-V  10.00-16.00  Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai( 3-14 metų) iš rizikos šeimų, socialiai remtinų bei socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų.Grupei( 20 vaikų)Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio  „Atžalynas“patalpose.  Dėl paslaugų gali kreiptis vaiko tėvai (globėjai)  arba nukreipiami Akmenės  rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Naujosios Akmenės miesto seniūnijos.Paslauga nemokama
13. Gydytojo psichiatro konsultacijaI,II,IV,V  9.00-16.00III  8.30-17.00 Psichologo konsultacija, psichodiagnostikaII,III,IV,V  8.30-16.00 Socialinio darbuotojo paslaugaI-V 8.00-16.00 Psichikos sveikatos slaugytojo paslaugaI-V 8.00-16.00  Viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centroPsichikos sveikatos centrasŽemaitijos g. 6, Naujosios Akmenės m., Naujosios Akmenės miesto sen., Akmenės r. sav.Tel. 8 425 56651, 8 425 56775
Mob. 8 615 36623 
Visi asmenys, prisirašę prie Akmenės rajono pirmines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (VšĮ Akmenės r. pirminio sveikatos priežiūros centro, UABA. Lizdenio sveikatos centro, VšĮ Kruopių ambulatorijos, Papilės ambulatorijos, VšĮ Ventos ambulatorijos.AsmeniuiPsichikos sveikatos centras, Žemaitijos g. 6, Naujoji AkmenėNemokama paslauga  (PSDF lėšos).Jei pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir paslauga nepriskiriama būtinajai pagalbai – apmokama pagal įstaigos vadovo patvirtintą kainyną.Užsakoma registruojantis telefonu  8 425 56848,atvykus į psichikos sveikatos centro registratūrą,per www.sergu.lt  

Pastaba. Švietimo pagalba teikiama ir ugdymo įstaigoje, kurioje ugdomas vaikas. Dėl pagalbos teirautis pačioje įstaigoje.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Andromeda Makselienė, (8 425)  59761, andromeda.makseliene@akmene.lt