Renginiai

Neformaliojo ugdymo renginių planas 2019 m.

Sausis

Eil.

Nr.

                  Renginys

Data

Atsakingi asmenys

1.

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas – akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2019–01–11

G. Sudarienė

2.

Raiškiojo žodžio šventė „Žodis tarp mūsų“.

2019 - 01 -23

Lietuvių kalbos

mokytojai

3.

Tapybos paroda „Žiemos langas“

2019 – 01

In. Suchodimcovienė

4.

Dailaus rašto konkursas „Rašom-2019“ III-IV kl.

2019 – 01

D. Varneckaitė

Vasaris

1.

Mokyklos gimtadienis – savivaldos mokymai

2019-02-08

Ž. Petokaitienė

2.

„Trys spalvos- LIETUVA“ mokyklos puošimas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.

2019-02

I.Suchodimcovienė

3.

Vasario 16-osios šventė „Aš – vienas iš septynių milijardų“.

2019 – 02 -15

J.Pociūtė, organizacinė grupė

4.

Lietuvių kalbos dienos (pagal atskirą planą).

Nuo vasario 16 iki kovo 11 d.

Z. Kurpiuvienė

5.

Dailaus rašto konkursas „Rašom-2019“ I-II kl.

2019 – 02

D. Varneckaitė

Kovas

1.

Skaitytojo diena

2019-03-07

L. Barzelienė

Ir. Kratavičiūtė

2.

Žiemos pramogų diena. Papročių ir tradicijų puoselėjimas – Užgavėnės - „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“.

2019-03-05

L. Burgienė

R. Zaveckienė

3.

Instaliacija „Prabudimas“

2019-03

 

4.

Kovo 11-osios minėjimas. Skaitovų konkursas „Aš tikrai myliu Lietuvą“. 1-4 kl.

2019-03

S. Gadžij

V. Pliuskienė

R. Zaveckienė

D. Jovaišaitė

L. Burgienė

5.

Etikos dienos 5-8 kl.

2019-03-18-19

D. Knabikienė

6.

„Savaitė be patyčių.“ Saugus internetas (pagal atskirą planą).

2019– 03-25-30

A.Vitkutė

V. Šnarienė

7.

Akcija „Žemės dienai“.

2019-03-20

D. Jovaišaitė

A. Kazlauskienė

8.

Teatralizuotų vaizdo klipų šventė 5 – 8 kl.

2019- 03 -27

G. Liaukšienė

9.

Akcija tarptautinei vandens dienai.

2019-03-21

R. Kleinienė

Savanorių klubas

Balandis

1.

Tęstinis mokyklos projektas „Vaikai- tėvai- seneliai“. Baigiamasis renginys „Kartų vakaronė“ .

2019-04

Ketvirtų klasių mokytojos

2.

Tapybos paroda „Mano širdies muzika“

2019-04

In. Suchodimcovienė

3.

Tėvų diena (pagal atskirą planą)

2019-04-12

Administracija

Klasių vadovai

4.

Dalyvavimas respublikinėje pradinių klasių mokinių literatūrinėje kūrybinėje konferencijoje „Kuriame- save išsakome“ Ventos gimnazijoje. Tema „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Surengti mokinių dalyvių atranką mokykloje.

2019-04

L. Burgienė

5.

Sportinė savaitė – sveikatingumo ir sportiškumo ugdymas.

2019 -04

V. Pliuskienė

S. Gadžij

6.

Tarptautinė kovos su triukšmu diena.

2014-04-26

R.Kleinienė, savanorių klubas, G.Ribinskienė.

Gegužė

1.

Mokyklos pristatymas būsimiesiems penktokams.

2019 – 05

V. Sobenkienė

2.

„Abėcėlės“ šventė pirmaklasiams.

2019– 05 

1 kl. mokytojos

3.

Aerobikos konkursas 7-8 klasių mokiniams.

2019 – 05

V. Sobenka

E. Puzonas

4.

Koliažas “Aš”. Grafikos paroda, skirta aštuntokų išleistuvėms.

2019 - 05

I.Suchodimcovienė

Birželis

1.

Rėmėjo diena 5 – 8 kl.

2019 - 06

Ž. Petokaitienė

2.

Aštuntokų paskutinio skambučio ir padėkos mokyklai šventė.

2019 - 06

7- 8 kl. auklėtojai

3.

Mokslo metų užbaigimo šventė  5 - 7 kl. „Atsiliepkite, talentai“.

2019 -  06

6 - 7 kl. auklėtojai

Rugsėjis

1.

Rugsėjo 1 – oji – Mokslo ir žinių diena.

2019 – 09 - 02

J. Pociūtė

2.

Akcija „Saugus kelias į mokyklą“

2019-09 pirma savaitė

R. Kleinienė

Savanorių klubas

3.

„Lyderiečių krikštynos“.

2019 – 09 –

Ž. Petokaitienė

4.

Europos kalbų diena – dainos Europos kalbomis.

2019 – 09 – 26

Kalbų mokytojai

5.

Rudens krosas

2019 – 09

V. Sobenka

E. Puzonas

Spalis

1.

Popietė mokytojams.

2019 – 10

Ž. Petokaitienė

2.

Mokyklos vidaus projektas

„Obuolių diena“.

2019  – 10

Anglų kalbos mokytojai

3.

„Saulėtekiuko“ šventė 5 kl. mokiniams.

2019– 10

6 klasių auklėtojos

4.

Helovynas – moliūgų šventė.

2019 – 10

G. Liaukšienė

5.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 5 kl. bern.

2019 – 10

V. Sobenka

E. Puzonas

6.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 6 kl. bern.

2019- 10

E. Puzonas

V. Sobenka

7.

 Akcija „Maisto bankas“

2019-10

R. Kleinienė

Savanorių klubas

                                      

Lapkritis

1.

Eruditų konkursas (komandomis)

2019 - 11

VGK

2.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 5 – 6 kl. merg.

2019 – 11 

E. Puzonas

V. Sobenka

3.

Tarpklasinės krepšinio varžybos 6 kl. bern.

2019 – 11

V. Sobenka

E. Puzonas

Gruodis

1.

Menų ir socialinės veiklos projektas „Dovanokime Kalėdų stebuklą vieni kitiems“

( mokyklos puošimo savaitė).

2019 – 12

J. Pociūtė

I. Suchodimcovienė

G. Liaukšienė

2.

Kalėdinė instaliacija „Mano stebuklingos Kalėdos“

9–12 mėn.

I.Suchodimcovienė

3.

Kalėdų laukimo šventės 1 – 4 kl.

2019 – 12

1 – 4 klasių mokytojos

4.

Kaukių diena  - 8 kl.

2019 – 12

Ž.Petokaitienė

J. Pociūtė

G. Liaukšienė

5 – 8 klasių auklėtojai

 

Neformaliojo ugdymo renginiai  2018 m.

Sausis

Eil. Nr.

                  Renginys

Data

Atsakingi asmenys

1.

Laisvės gynėjų dienos paminėjimas – akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2018 – 01 – 12

G. Sudarienė

2.

Technologijų olimpiada ,,Ąžuolo vainikas- Lietuvos 100-mečiui"

2018-01-17

Technologijų ir dailės mokytojai

3.

Raiškiojo žodžio šventė „Žodis tarp mūsų“.

2018  - 01 -23

Lietuvių kalbos

mokytojai

4.

Tarpklasinės krepšinio varžybos 7 - 8 kl. berniukams.

2018 – 01

E. Puzonas

L. Štutienė

5.

Dailaus rašto konkursas „Rašom 2018“ 3-4 kl. mokiniams

2018 - 01

D. Varneckaitė

Vasaris

1.

Dailaus rašto konkursas „Rašom 2018“ 1 -2 ir 5 - 8 kl.

2018 – 02

D. Varneckaitė

Lietuvių kalbos mokytojai

2.

  • Užsienio kalbų vertimų ir iliustracijų konkursas "Tavo žvilgsnis"

 

2018-02-14

Užsienio kalbų mokytojos

3.

Puošiame mokyklos langus ornamentinėmis kompozicijomis Lietuvos 100- mečiui paminėti.

  1. – 02

I.Suchodimcovienė

4.

Savivaldos diena, skirta mokyklos gimtadieniui paminėti

2018-02-02

Ž. Petokaitienė

5.

Tarpklasinės mergaičių kvadrato varžybos 5 kl. mergaitėms

2018 – 02

L. Štutienė

6.

Paroda “AŠ ESU LIETUVIS”.

2018 – 02

 I.Suchodimcovienė

7.

Vasario 16-osios šventė, skirta atkurtos Lietuvos 100- mečiui paminėti.

2018 – 02 -14

J.Pociūtė, organizacinė grupė

8.

Žiemos pramogų diena. Papročių ir tradicijų puoselėjimas – Užgavėnės-„Žiema, žiema, bėk iš kiemo“.

2018-02

L. Burgienė

R. Zaveckienė

Kovas

1.

Diktanto rašymo konkursas III klasių mokiniams „Rašau dailiau ir be klaidų“.

2018-03-

Trečiųjų klasių mokytojos

2.

Anglų kalbos ir  rusų kalbos „Kengūra"

2018-03-02-03

Anglų kalbos mokytojos

3.

tarptautinė anglų kalbos olimpiada ,,Kings"

2018-03-15

Anglų kalbos mokytojos

4.

Tėvų diena . Tėvai įtraukiami į aktyvų dalyvavimą mokinių ugdymo procese.

2018-03-23

Visi mokytojai, klasių vadovai

5.

Kovo 11-osios minėjimas. Skaitovų konkursas „Aš tikrai myliu Lietuvą“.

2018-03

S. Gadžij

V. Pliuskienė

6.

„Savaitė be patyčių“ (pagal atskirą planą).

2018 – 03-19-23

  1. Vitkutė

V. Šnarienė

7.

 Skaitytojo diena mokyklos bibliotekoje. 1-8 kl.

2018 – 03-22

L. Barzelienė

I. Kratavičiūtė

8.

Akcija „Žemės dienai“. Apkalbinkime Žemę. Laiškas Lietuvai.

2018-03-20

A.Kazlauskienė, D. Jovaišaitė

9.

Akcija tarptautinei vandens dienai.

2018-03-21

R. Kleinienė

Savanorių klubas

10.

Tarpklasinės krepšinio varžybos 8 kl. berniukams.

2018– 03

E. Puzonas.

11.

Tarptautinis edukacinis anglų kalbos konkursas "Olympis. Pavasario sesija"

2018-03-29

Anglų kalbos mokytojos

     

Balandis

1.

Etikos diena

2018-04

D. Knabikienė

2.

Dalyvavimas tęstiniame projekte „Vaikai- tėvai- seneliai“. Baigiamasis renginys „Kartų vakaronė“ .

2018-04

D. Bražionienė

L. Šutkienė

M. Paulauksienė

G. Jonušienė

3.

Pavasario krosas 5 – 8 kl.

2018– 04 visą mėnesį

E. Puzonas, L. Štutienė

4.

Dalyvavimas respublikinėje pradinių klasių mokinių literatūrinėje kūrybinėje konferencijoje „Kuriame- save išsakome“ Ventos gimnazijoje. Tema „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Surengti mokinių dalyvių atranką mokykloje.

2018-04

L. Burgienė

5.

Sportinė savaitė – sveikatingumo ir sportiškumo ugdymas.

2018 -04

V. Pliuskienė

S. Gadžij

6.

2018 m. dailės olimpiados darbų paroda.

2018 -04

I.Suchodimcovienė

7.

Madų šou.

2018-04-12-13

G.Raudienė „Mergaičių klubas“, dailės ir technologijų mokytojai, klasės vadovai.

8.

Tarptautinė kovos su triukšmu diena.

2018-04-26

R.Kleinienė Savanorių klubas, G.Ribinskienė.

Gegužė

1.

Mokyklos pristatymas būsimiesiems penktokams.

2018 – 05

Mokyklos direkto-

rius, pavaduotojos

2.

„Abėcėlės“ šventė pirmaklasiams.

2018– 05 

1 kl. mokytojos

3.

„Gegužė – šeimos mėnuo“ (pagal atskirą planą).

2018 - 05

  1. Vitkutė

V. Šnarienė

4.

Aerobikos konkursas 7-8 klasių mokiniams.

2018 – 05

L. Štutienė

E. Puzonas

5.

Koliažas “Aš”. Grafikos paroda, skirta aštuntokų išleistuvėms.

2018 - 05

I.Suchodimcovienė

6.

Rėmėjo diena (bendradarbiauja su Sporto centru)

2018– 05

Ž. Petokaitienė

7.

Mokslo metų užbaigimo renginys „ Vasarėlę pasitinkant“ 1- 5 kl.

2018 – 05

Trečių klasių mokytojos, 5 klasių vadovės

 

Anglų kalbos mokytojų atsisveikinimas su 8-okais "Goodbye, my School" 

2018-05

Anglų kalbos mokytojos

Birželis

1.

Aštuntokų paskutinio skambučio ir padėkos mokyklai šventė.

2018 - 06

7- 8 kl. Klasių vadovai

2.

Mokslo metų užbaigimo šventė 6 - 7 kl. „Atsiliepkite, talentai“.

2018 -  06

6 - 7 kl. Klasių vadovai

Rugsėjis

1.

Rugsėjo 1 – oji – Mokslo ir žinių diena.

2018 – 09 - 01

V. Sobenkienė

2.

„Lyderiečių krikštynos“.

2018 – 09 –

Ž. Petokaitienė

3.

Europos kalbų diena – dainos Europos kalbomis.

2018 – 09 – 25

Kalbų mokytojai

4.

Paramos akcija „Rankos, kurios...“

2018 – 09

  1. Vitkutė

V. Šnarienė

5.

Rudens krosas

2018 – 09

L. Štutienė

E. Puzonas

Spalis

1.

Popietė mokytojams.

2018 – 10

Ž. Petokaitienė

2.

Mokyklos vidaus projektas

„Obuolių diena“.

2018  – 10

Anglų kalbos mokytojai

3.

„Saulėtekiuko“ šventė 5 kl. mokiniams.

2018 – 10

6 klasių auklėtojos

4.

Helovynas – moliūgų šventė.

2018 – 10

G. Raudienė

5.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 5 kl. bern.

2018 – 10

L. Štutienė

E. Puzonas

6.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 6 kl. bern.

2018- 10

L. Štutienė

E. Puzonas

7.

Tarptautinis edukacinis anglų kalbos konkursas "Olympis. Rudens sesija" 

2018-10

Anglų kalbos mokytojai

Lapkritis

1.

Eruditų konkursas (komandomis)

2018 - 11

VGK

2.

Tarpklasinės kvadrato varžybos 5 – 6 kl. merg.

2018 – 11  

L. Štutienė

E. Puzonas

3.

Tarpklasinės krepšinio varžybos 6 kl. bern.

2018 – 11

L. Štutienė

E. Puzonas

Gruodis

1.

Menų ir socialinės veiklos projektas „Dovanokime Kalėdų stebuklą vieni kitiems“

( mokyklos puošimo savaitė).

2018 – 12

Ž.Petokaitienė

I. Suchodimcovienė

G. Raudienė

2.

Kalėdinė instaliacija „Mano stebuklingos Kalėdos“

  1. –12

I.Suchodimcovienė

3.

Kalėdų laukimo šventės 1 – 4 kl.

2018 – 12

1 – 4 klasių mokytojos

4.

Kaukių diena  - 8 kl.

2018 – 12

Ž.Petokaitienė.

G. Raudienė

5 – 8 klasių vadovai

 

 

 

Atnaujinta: 2019-05-05