Naujienos

Akmenės rajono savivaldybėje organizuotas jaunimo idėjų konkurso „Keliauju po Akmenės kraštą“ tikslas - skatinti jaunimą geriau pažinti savo gimtąjį kraštą ir jį populiarinti, pristatant išskirtines turizmo maršrutų idėjas, unikalias edukacines programas,  o taip pat siekiant skatinti jaunimo iniciatyvas ir kūrybiškumą.

  „Saulėtekio“ progimnazijos  7c klasės mokiniai:  Karolina Grigaitė, Bernardas Naumovas, Emilija Tomkevičiūtė lapkričio  15 dieną dalyvavo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos prevencinėje savaitėje  „Mes prieš žalingus įpročius“.

  Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas,  palaikyti mokinius,  jiems kuriant, pažįstant  ir realizuojant save.

  Lapkričio 17d. „Saulėtekio“ progimnazijos kvadrato būrelio komanda išvyko į Kairių pagrindinę mokyklą rungtyniauti zoninėse kvadrato varžybose.

Tai - integruota virtuali Lietuvos istorijos, kultūros ir programavimo pamoka visiems 6-14 metų vaikams, kurie mūsų mokykloje  spręs mūsų modernios šalies istorijos ir programavimo rebusus, sukurtus Lietuvos menininkų ir technologų.

Sėkmė šypsojosi „Saulėtekio“ progimnazijos komandai. Be didelio vargo laimėjo prieš savo priešininkus ir užėmė I-ąją vietą. Visi sportininkai pasipuošė medaliais.

   Mokyklos „Savanorių klubo“ nariai vis ieško naujų savanorystės veiklos sričių, todėl nutarė, kad reikia bendradarbiauti su Ramučių gimnazijos „Maltiečiais“ .

  2017 m. spalio pabaigoje prasidėjo  LYDERIŲ TURAS 2017. Tai „Kalbų Kengūros 2017“ projekto tęsinys. Teisę dalyvauti LYDERIŲ TURE pelnė tie moksleiviai, kurie laimėjo Auksinės Kengūros diplomus, dalyvaudami tarptautiniame kalbų projekte „Kalbų Kengūra 2017“  šių metų  vasario mėnesį. Šiais metais tokių diplomantų turime visą būrį - 13 moksleivių. 

2017 m.  lapkričio 7 d. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, anglų kalbos mokytoja  metodininkė  Laima Balčiūnienė ir Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Virginija Račkauskienė dalykiniame susitikime aptarė glaudesnio mokyklų metodinių tarybų bendradarbiavimo galimybes.  

NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJA DALYVAUJA OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) ĮGYVENDINIME