Aktualijos

Gegužės 27 dieną „Lyderių mokyklos“ nariai su mokytojais vyko į kultūrinę pažintinę kelionę po Klaipėdą.

   Moksleivių atostogų metu Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos metodinė taryba pakvietė mokytojus į metodinę dieną „Idėjų mugė“.  Tai gerosios pedagoginės patirties sklaidos renginys, kurio devizas - “Mokytojas mokytojui“.

Balandžio 20 d. - Tarptautinė kovos su triukšmu diena.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija 2015-2016 metais dalyvavo Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinime, kuri truko 18 mėnesių.

Lap­kri­čio 24 dieną Joniškio Mato Slančiausko pro­gim­na­zi­joje vyko res­pub­li­kinė meto­dinė užsie­nio kalbų moky­tojų kon­fe­ren­cija „Kūry­biška klasė“.

Kas sieja Regbio miestą ir Naująją Akmenę?  Kokius sportinius žaidimus per kūno kultūros pamokas žaidžia britų ir amerikiečių moksleiviai? Atsakymų į šiuos ir daugybę kitų su sportu susijusių klausimų 6a klasės mokiniai ieškojo per dvi integruotas anglų kalbos ir  kūno kultūros pamokas „Sportiniai žaidimai“ (mokytojos L. Balčiūnienė ir L.Štutienė).

  2016 m. balandžio 6 dieną Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje 5-ų klasių mokiniai dalyvavo pamokėlėse, kurių tema  — „Vaiko konstitucijos pristatymas ir įteikimas“.

Kovo 14 dieną mūsų mokykloje svečiavosi vienintelė per Lietuvą keliaujanti nariuotakojų ekspozicija ir jos neįprasti gyvūnai.

Nekentėk patyčių vienas!

2016 m. vasario 26 d. „Saulėtekio“ progimnazijoje organizuojama TĖVŲ DIENA.