Akonaitė-Jašmontienė Aina
Fizika
Alseikienė Rasa
Užsienio kalba (anglų)
Balčiūnienė Laima
Užsienio kalba (anglų)
Batavičienė Ina
Pradinės klasės
Bertašiūtė Monika
Dorinis ugdymas (tikyba)
Bitinas Raimondas
Informacinės technologijos
Brasienė Ružana
Užsienio kalba (rusų)
Bražionienė Daiva
Pradinės klasės
Bružienė Jolita
Pradinės klasės
Burgienė Lijana
Pradinės klasės
Butnorienė Jovita
Pradinės klasės
Chlystova Larisa
Užsienio kalba (rusų)
Dimitrevičienė Rima
Pradinės klasės
Dužinskienė Loreta
Pradinės klasės
Gadžij Sigita
Pradinės klasės
Jarušaitienė Daina
Užsienio kalba (anglų)
Pradinės klasės
Joniškienė Rosvita
Užsienio kalba (anglų)
Jonušienė Gražina
Pradinės klasės
Jovaišaitė Daiva
Pradinės klasės
Kazlauskienė Angėlė
Biologija
Gamta ir žmogus
Žmogaus sauga
Kleinienė Roma
Užsienio kalba (anglų)
Knabikienė Dalia
Dorinis ugdymas (etika)
Koverienė Danutė
Matematika
Kurpiuvienė Zita
Lietuvių kalba (gimtoji)
Liaukšienė Gražina
Technologijos
Mitrikas Konstantinas
Istorija
Naglienė Ilona
Muzika
Orienė Olga
Užsienio kalba (rusų)
Paleckienė Ilona
Biologija
Gamta ir žmogus
Paulauskienė Marytė
Pradinės klasės
Petokaitienė Žaneta
Užsienio kalba (vokiečių)
Pliuskienė Vilma
Pradinės klasės
Pociūtė Jolanta
Lietuvių kalba (gimtoji)
Puzonas Eligijus
Fizinis ugdymas
Ramanauskienė Edita
Užsienio kalba (anglų)
Rimkevičius Večislavas
Technologijos
Rudienė Roma
Matematika
Sobenka Vitalijus
Fizinis ugdymas
Suchodimcovienė Inga
Dailė
Sudarienė Gintarė
Istorija
Šimkuvienė Rena
Lietuvių kalba (gimtoji)
Šivickienė Laima
Pradinės klasės
Šutkienė Ligita
Pradinės klasės
Vaišvila Linas
Informacinės technologijos
Varneckaitė Danutė
Pradinės klasės
Zarembienė Jurgita
Geografija
Zaveckienė Rūta
Pradinės klasės