NAUJOSIOS AKMENĖS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA

1. Aina AKONAITĖ-JAŠMONTIENĖ, fizikos vyresnioji mokytoja, – metodinės tarybos pirmininkė.
2. Rena ŠIMKUVIENĖ, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų ir socialinių mokslų moky-tojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė.
3. Roma RUDIENĖ, tiksliųjų mokslų ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė.
4. Gražina LIAUKŠIENĖ, menų, fizinio ugdymo, dorinių ugdymo ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė.
5. Roma KLEINIENĖ, anglų kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė.
6. Olga ORIENĖ, antrosios užsienio (rusų, vokiečių) kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė.
7. Daiva BRAŽIONIENĖ, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, meto-dinės tarybos narė.
8. Rosvita JONIŠKIENĖ, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė.
9. Koordinuoja metodinės tarybos veiklą Vanda SOBENKIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.