Barzelienė Laima
Bibliotekininkė
Kratavičiūtė Irena
Bibliotekininkė
Meironienė Sandra
Logopedė
Mikuževičienė Sandra
Psichologė
Milkentienė Lina
Visos doenos grupės auklėtoja
Ribinskienė Gitana
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Šnarienė Vilija
Socialinė pedagogė
Vitkutė Audronė
Socialinė pedagogė