2020 m. I ketvitis

Finansinės ataskaitos

Aiškinamasis-raštas-2020-I-ketv.

20-VSAFAS-4-priedas-2020-I-ketv.

Finanansinės-būklės-ataskaita-2020-I-ketv.

Veiklos-rezultatų-ataskaita-2020-I-ketv.

Biudžeto vykdymo ataskaitos

Aiškinamasis-raštas-su-priedais-2020-I-ketv.

Biudžeto-vykdymo-ataskaita-Forma-Nr.-2-2020-I-ketv.

Mokėtinų-sumų-forma-9-priedas-I-ketv.

2019 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos