Metodinė taryba

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos metodinė taryba

 

JOLITA BRUŽIENĖ, pradinių klasių mokytoja metodininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja,  - tarybos pirmininkė.

DAIVA BRAŽIONIENĖ, pradinių klasių mokytojų metodinės tarybos pirmininkė.

NERINGA VAIČIŪTĖ-GABALIENĖ, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

INGA SUCHODIMCOVIENĖ, technologijų, menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

ZITA  KURPIUVIENĖ, lietuvių kalbos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė.

AINA AKONAITĖ-JAŠMONTIENĖ, matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

ILONA PALECKIENĖ, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

VANDA SOBENKIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, - metodinės tarybos veiklos koordinatorė.

 

Direktorius 
Kęstutis Kurpius

 

Metodinės tarybos sudėties pasikeitimas.pdf
 

Įsakymas dėl mokytojų metodinės tarybos tvirtinimo.pdf


Įsakymas dėl pakeitimo mokytojų metodinėje taryboje.pdf


Metodinės tarybos darbo reglamentas.pdf