Administracija

Direktorė

Violeta Karalienė

karalienevioleta@gmail.com

Direktoriaus ataskaitos ir metų užduotys

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vanda Sobenkienė
El. paštas:sobenkiene@gmail.com


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Ieva Zalbaitė
El. paštas:zalbaite@gmail.com


Direktoriaus pavaduotojas administraciniam
ūkiniam darbui Rolandas Stankus

 

Atnaujinta: 2019-06-27