Darbo užmokestis

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

 

Pareigybės

Etatų skaičius

Žmonių

skaičius

2017 m. IV ket. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis  ( Eur )  ( 1 etatui)

2018 m. IV ket. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ( Eur)

( 1 etatui)

Direktorius

1

1

1244.00

1287.00

Direktoriaus pav. ugdymui

3

2

1343.00

1332.00

Direktoriaus pav. administraciniam ūkiniam  darbui

1

1

1030.00

1228.00

Mokytojas

39.55

46

865.00

929.00

Specialusis pedagogas

1.5

1

         681.00

644.00

Bibliotekininkas 

1.5

2

727.00

727.00

Logopedas

1.5

1

740.00

702.00

Mokytojo padėjėjas

1

2

535.00

535.00

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

1

1

651.00

662.00

Kompiuterių sistemos inžinierius

0.5

1

501.00

795.00

Vyriausiasis buhalteris

1

1

992.00

1155.00

Buhalteris 

1

1

600.00

722.00

Archyvo tvarkytojas

0.5

1

549.00

650.00

Raštvedys

1

1

551.00

722.00

Tarnybinių patalpų valytojas

11.25

12

380.00

400.00

Kiemsargis

2.25

3

380.00

400.00

Statinių techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

1

1

397.00

419.00

Mokyklos budėtojas

1

1

380.00

400.00

Elektrikas

1

1

418.00

475.00

Autobuso vairuotojas

1

1

465.00

494.00

Socialinis pedagogas

2

2

907.00

923.00

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

1

652.00

745.00

Katilinės kūrikas

0.75

-

401.00

422.00

Renginių organizatorius

0,25

1

696.00

714.00

Projekto administratorius

0.25

1

-

714.00

Atnaujinta: 2019-01-04