Biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo 2019 m. metinės ataskaitos :

 

Biudžetinių įstaigų pajamų Forma Nr1.xlsx

 

Biudžeto išlaidų plano vykd. Forma Nr3-.xlsx

 

Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr2(suvestinė).xlsx

 

mokėtinų -gautinų sumų formaNr-4.docx

 

Aiškinamasis raštas.docx

 

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

 

Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr2-2019-3ket.xlsx

 

Mokėtinos ir gautinos Forma Nr.4-2019-3 ket..docx

 

Biudžeto raštas 2019 m.3 ket. Saulėtekio.docx

 

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Biudžeto vykdymo ataskaita forma-Nr.2.xlsx

 

Mokėtinų ir gautinų sumų forma Nr.4.xlsx

 

Aiškinamasis raštas.docx

 

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Mokėtinų ir gautinų sumų forma Nr.4.xlsx

 

biudžeto vykdymo ataskaita forma Nr.2.xlsx

 

Aiškinamasis raštas 2019- 1ket..docx

 

ataskaita 2019R.pdf

 

2018 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr.4 suvestinė.docx

 

Savivaldybės biudžeto įstaigų pajamų įmokų ataskaita 7 priedas-metinė.xls

 

Biudžetinių įstaigų pajamos Forma nr.1.xlsx

 

Lėšų skirtų socialinėms išmokoms,kompensacijoms administruoti.xls

 

Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas metinis 2018 m..docx

 

Kitų savivalsybės iždo pajamų ataskaita 6 priedas.xls

 

Savivaldybės biudžetinių įsataigų pajamų įmokoų ataskaita 2018-4 ket. 4 ket..xls

 

Socialinės apsaugos biudžeto sąmatos vykdymo ataskaita 9 priedas.xls

 

Įstaigos banko likučiai 2018-12-31 d..xls

 

Biudžeto lėšų kreditinių ir Debitorinių įsiskolinimas 2018.12.31.doc

 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr2 suvestinė.xlsx

 

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Biudžeto raštas metinis 2018 m_3ket_Saulėtekio.docx

 

mokėtinų ir gautinų sumų forma Nr.4 2018m_3ket.docx

 

biudžeto vykdymo ataskaitaForma Nr2-suv_3ket..xlsx

 

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Aiškinamasis biudžeto raštas 2018 m.2ket. Saulėtekio.docx

 

Mokėtinų ir gautinų sumų forma Nr4(suvestnė).docx

 

Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr2 suvestinė-2ket..xlsx

 

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018-1k..docx

 

Biudžeto aiškinamasis raštas 2018 m.1ket..docx

 

Biudžeto vykdymo taskaita forma Nr.2(suvestinė)2018-1k..xlsx

 

2017 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Mokėtinų gautinų sumų forma Nr4.xlsx

 

Biudžeto raštas metinis 2017 m. Saulėtekio.docx

 

Biudžeto vykdymo ataskaita Forma Nr2.xlsx

 

2017 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Biudžeto aiškinamasis raštas 2017-9 mėnesių Saulėtekio.docx

 

forma Nr2.xlsx

 

forma Nr4.docx

2017 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Aiškinamasis raštas 2017-06-30 su priedais.doc

 

Biudžeto vykdymo Forma Nr2(suvestinė).xlsx

 

Mokėtinų gautinų sumų forma(suvestinė).docx

 

2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos:

Aiškinamasis raštas biudžeto 2017-1ketv.docx


Biudžeto vykdymo ataskaita forma Nr2 2017-1ketv.xlsx


Mokėtinų ir gautinų sumų forma Nr4 2017-1ketv.docx

Atnaujinta: 2020-02-11