Olweus programa

 

  

Įsakymas dėl Olveus patyčių prevencijos programos koordinatoriaus skyrimo bei koordinavimo komiteto ir mokymosi ir supervizijų grupių (MSG) tvirtinimo

Įsakymas

MSG sudėtis 2018_2019

-----------------------------------------------------------------------

 

Nuo 2017 m. spalio 1 dienos mūsų mokykla toliau tęsia Olweus patyčių prevencijos programą, kuri vadinasi OLWEUS PREVENCIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA (OPKUS)

 

2017-2019 m. m. progimnazija diegia Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). Šios programos tikslas - išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas progimnazijoje

Olweus patyčių prevencijos programa  – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijose srityse: mokyklos, klasės, individo.

Kas yra patyčios?

Patyčios – tai, kai kas nors nuolat ir tyčia sako arba atlieka kitą asmenį, kuriam / kuriai sunku pačiam / pačiai apsiginti, skaudinančius veiksmus. Patyčios gali būti reiškiamos įvairiai: suduodant, užgauliojant žodžiais, skleidžiant melagingas apkalbas, atstumiant ir neleidžiant dalyvauti bendroje veikloje, siunčiant užgaulaus turinio žinutes mobiliuoju telefonu arba internetu.

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) kriterijai:

 • Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
 • Griežtos netinkamo elgesio ribos;
 • Nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
 • Suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

 

OPPP – tikslai:

 • Sumažinti patyčias tarp mokinių;
 • Užkirsti kelią naujų patyčių problemų atsiradimui;
 • Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje;

OPPP yra visos mokyklos programa, kurios sėkmei reikia aukšto lygio bendradarbiavimo ir viso mokyklos personalo dalyvavimo.

Įgyvendinant OPPP, itin svarbus yra mokytojų ir visų progimnazijos darbuotojų bendradarbiavimas.

Pagrindinės taisyklės, nukreiptos prieš patyčias:

 • Mes nesityčiosime iš kitų;
 • Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi;
 • Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems mokykloje arba namuose.

 

Iš patyčių prevencijos koordinavimo komiteto veiklos programos

 • Klasių vadovai nuolat primena mokiniams pagrindines taisykles, nukreiptas prieš patyčias, diskutuoja apie jų laikymąsi;
 • Organizuojamos teminės klasių valandėlės, per kurias mokiniai gali pasikalbėti apie tai, kas yra patyčios. Jie sužino, kodėl vyksta patyčios, į ką kreiptis pagalbos patyčių atveju;
 • Mokytojai stengiasi paversti klases jaukia ir saugia vieta mokiniams;
 • Visi progimnazijos darbuotojai įpareigoti registruoti pastebėtus patyčių atvejus;
 • III-VIII klasių tėvai yra supažindinti su patyčių tyrimo rezultatais progimnazijoje, ar patyčios dažnos mūsų progimnazijoje, kokios patyčių formos pasitaiko dažniausiai, kuriose progimnazijos vietose dažniausiai vyksta patyčios ir kokiais būdais mokiniai sprendžia šią problemą;
 • Tėvai mokomi, kaip reikia elgtis, jei sūnus ar duktė tampa patyčių objektu arba kai jų vaikas pats tyčiojasi iš kitų;
 • Mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys asmenys apmokomi, kaip susitvarkyti su patyčių situacija ir kaip reikėtų dirbti su mokiniais, kurie su ja susiję;
 • Organizuojamas individualus darbas su mokiniais, kurie tyčiojasi iš kitų, ir su tais, kurie nukentėjo nuo patyčių;
 • Organizuojami įvairūs renginiai, kurie skatina gyventi be patyčių;
 • Visi progimnazijos darbuotojai aktyviai dalyvauja programoje, renkasi darbui grupėse, kad sugebėtų pastebėti, atpažinti ir tinkamai reaguoti į patyčias.

Tikimės, kad  bendradarbiaudami kursime saugią ir draugišką atmosferą progimnazijoje.