Direktorė
Violeta Karalienė
Pavaduotoja ugdymui
Vanda Sobenkienė
l.e.p. Pavaduotoja ugdymui
Rūta Zaveckienė
Pavaduotojas administraciniam
ūkiniam darbui
Rolandas Stankus