Vaiko konstitucijos pamoka

Vaiko teisių konvencija, priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1989 m. lapkričio 20 dieną, – pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis užtikrinamos visos pasaulio vaiko teisės ir siekiama, kad visi pasaulio vaikai turėtų laimingą vaikystę. Kovo 4 dieną […]